Λογιστική Βιβλιοθήκη

Λογιστική Βιβλιοθήκη

Η μοναδική Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη στον χώρο λογιστών, φοροτεχνικών που αποτελεί τον καθημερινό σύμβουλο του επαγγελματία. 

Δεν πρόκειται για τράπεζα πληροφοριών.
Περιλαμβάνει αναλύσεις ,επεξηγήσεις, παραδείγματα.

Δείτε εδώ την Λογιστική Βιβλιοθήκη