Φορολογικά-Εργατικά In Phone

Φορολογικά-Εργατικά In Phone

Υπηρεσία Τηλεφωνικής υποστήριξης σε θέματα
Φορολογίας – Φ.Π.Α. – Ε.Λ.Π..

 

Με την υπηρεσία θα έχετε την δυνατότητα να επιλύετε άμεσα το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε σε θέματα δηλώσεων – Φορολογίας – Φ.Π.Α. – Ε.Λ.Π. μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους επιστημονικούς μας συμβούλους.
Η υπηρεσία λειτουργεί από Δευτέρα έως Πέμπτη κι ώρες 10:00 – 15:00.
Στην υπηρεσία περιλαμβάνεται και η παρακολούθηση του 15νθήμερου, φορολογικού, ηλεκτρονικού περιοδικού μας, με πλούσια ύλη που περιέχει εκτός από άρθρα και εγκυκλίους και ερωτήματα γραπτά και προφορικά που έχουν υποβληθεί στο διάστημα που προηγήθηκε

Υπηρεσία Τηλεφωνικής υποστήριξης σε θέματα
εργατικά και ασφαλιστικά.

 

Με την υπηρεσία θα έχετε την δυνατότητα να επιλύετε άμεσα το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε σε θέματα εργατικών – ασφαλιστικών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους επιστημονικούς μας συμβούλους.
Η υπηρεσία λειτουργεί από  Δευτέρα έως  Πέμπτη κι ώρες 10:00 – 15:00.
Ακόμα μπορείτε να παρακολουθείτε το μηνιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό που περιέχει εκτός από άρθρα και εγκυκλίους και τα ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στο διάστημα που προηγήθηκε.

Δείτε εδώ την Υπηρεσία