Υπηρεσίες Μισθοδοσίας – AstPayroll

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας – AstPayroll

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ : Αξιόπιστη, έγκαιρη
& ασφαλής διαχείριση μισθοδοσίας!
 Αναλαμβάνουμε όλο το φάσμα της μισθοδοσίας κάθε μορφής εταιρείας οποιαδήποτε δραστηριότητας, εφαρμόζοντας τις απαιτήσεις της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. Η εταιρεία μας διαθέτει καταρτισμένους & έμπειρους συνεργάτες σε ένα πλήρως οργανωμένο και ανεξάρτητο τμήμα, με σκοπό να ανταποκρίνονται άμεσα στις απαιτήσεις της υπηρεσίας.
Το σύγχρονο σύστημα μισθοδοσίας με την ηλεκτρονική επικοινωνία, διασφαλίζει τη ποιότητα και αξιοπιστία των υπηρεσιών σε όλους τους πελάτες μας σε όλη την Ελλάδα (καθώς δεν χρειάζεται φυσική παρουσία). 
Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Πλήρη έλεγχο σε νέες επιχειρήσεις
 • Έκδοση και διαχείριση μισθοδοσίας
 • Εξαγωγή λογιστικών άρθρων μισθοδοσίας (εφόσον ζητηθούν)
 • Ηλεκτρονική υποβολή αρχείων ΑΠΔ
 • Ηλεκτρονική υποβολή λοιπών ασφαλιστικών εισφορών (επικουρικά)
 • Ηλεκτρονική υποβολή αρχείων και δηλώσεων ΦΜΥ
 • Διαχείριση του Πληροφοριακού Συστήματος Εργάνη
  • Προσλήψεις (Ε3, Ε3.4, Ε3.5)
  • Αποχωρήσεις (Ε5)
  • Απολύσεις (Ε6)
  • Υπερωρία/ Υπερεργασία(Ε8)
  • Λύσεις συμβάσεων (Ε7)
  • Συμβάσεις μερικής απασχόλησης (Ε9)
  • Γνωστοποίηση αδειών (Ε11)
 • Άμεση επικοινωνία με τους συμβούλους μας για την υποστήριξη σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα
 • Ενημέρωση σχετικά με τις αλλαγές σε θέματα ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας
 • Προϋπολογισμός κόστους μισθοδοσίας
 • Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας

Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη περισσότερων από 60 λογιστικών γραφείων, τα οποία μας εμπιστεύτηκαν για τη διαχείριση της μισθοδοσίας, τόσο των ίδιων όσο και όλων των πελατών τους, με όφελος αφενός τη μεγάλη μείωση των εξόδων και του χρόνου τους και αφετέρου τη διασφάλιση αξιόπιστων αποτελεσμάτων.

Δείτε εδώ τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της ASTbooks