Η συνδρομητική υπηρεσία «AstSeminars» αφορά πρόσβαση σε όλα τα διαδικτυακά σεμινάρια, λογιστικού, φορολογικού, εργατικού και εμπορικού περιεχομένου. Τα σεμινάρια εισηγούνται είτε μέλη της επιστημονικής ομάδας της ASTbooks είτε εξωτερικοί συνεργάτες.

Επίσης, μπορείτε να παρακολουθήσετε μαγνητοσκοπημένα και απεριόριστα όλα τα σεμινάρια για μεγάλο χρονικό διάστημα.